Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate a site-ului www.medicaldispozitiv.com

Această aplicație colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Titularul prelucrării datelor:

Intreprindere Individuala MUNTEANU C.PETRONELA
Sos.Nicolina 116, Iasi
CIF RO 35049090
Nr. Reg.Com.:F22/1670/2015
Tel. 0729429001

Adresa de email a titularului: medicaldispozitiv@gmail.com
Tipurile de date colectate:
Dintre informațiile personale colectate prin această aplicație, fie în mod independent, fie prin terțe părți,
există: cookie-uri, date de utilizare, nume și e-mail.
Detalii complete privind fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei politici de
confidențialitate sau prin texte de informare specifice, afișate înainte de colectarea datelor.
Datele personale pot fi furnizate gratuit de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate
automat în timpul utilizării acestei aplicații.

Toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii și, în absența furnizării acestora, este posibil ca
această aplicație să nu poată furniza serviciul dorit. În cazurile în care această aplicație indică unele date ca
opționale, utilizatorii sunt liberi să renunțe la comunicarea acestor date, fără ca aceasta să aibă consecințe
asupra disponibilității serviciului sau asupra funcționării acestuia.

Utilizatorii care au intrebari privind datele  obligatorii, pot  contacta proprietarul acestui site.
Orice utilizare a cookie-urilor- sau a altor instrumente de urmărire -de către această aplicație sau de către
furnizorii de servicii terți utilizați de această aplicație, dacă nu se specifică altfel, este destinat să furnizeze
serviciul solicitat de utilizator, scopurile descrise în acest document și în Politica de cookie-uri.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea datelor personale ale terților publicate sau partajate prin această
aplicație și garantează dreptul de a le comunica sau de a le difuza, eliberând proprietarul de orice
răspundere față de terți.

Modul si locul prelucrării datelor colectate

Metodă de prelucrare:
Proprietarul procesează datele personale ale utilizatorilor prin adoptarea unor măsuri de securitate
adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor personale.
Procesarea se realizează utilizând instrumente informatice și / sau telematice, cu metode organizaționale și
cu logică strict legată de scopurile indicate. Pe lângă proprietar, în unele cazuri, la aceste date date pot avea
acces persoane implicate în organizarea site-ului (administrativ, comercial, marketing, juridic,
administratori de sistem) sau persoane externe (ca furnizori de servicii tehnice terțe, furnizori de servicii de
găzduire, companii IT, agenții de comunicare) numite, de asemenea, dacă este cazul, responsabili de
procesarea datelor de către proprietar. Lista de actualizări a managerilor poate fi întotdeauna solicitată de
la controlorul de date.

Locul prelucrarii datelor:
Datele sunt prelucrate la sediul operațional al controlorului de date și în orice alt loc unde sunt localizate
părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați proprietarul.

Perioada prelucrarii datelor:
Datele sunt prelucrate pe perioada de timp necesara in vederea efectuarii serviciului solicitat de catre
utilizator sau cerut de scopurile descrise în acest document, iar utilizatorul va putea sa ceara în orice
moment întreruperea tratamentului sau ștergerea datelor.

Scopurile procesării datelor colectate
Datele privind utilizatorul sunt colectate pentru a permite proprietarului să-și furnizeze propriile servicii,
precum și pentru următoarele scopuri: statistici, contactarea utilizatorului, gestionarea plăților și
interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe (social network).
Tipurile de date cu caracter personal utilizate pentru fiecare scop sunt indicate în secțiunile specifice ale
acestui document.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:  Contactarea utilizatorului
Formular de contact (această aplicatie)

Completând formularul de contact cu datele sale, utilizatorul isi da consimtamantul la utilizarea acestora
pentru a răspunde cererilor de informații, citate sau orice alt tip indicat de antetul formularului.
Datele personale colectate: 

Email,numar de telefon, nume, prenume, adresa, gestionarea plăților

Serviciile de gestionare a plăților permit acestei aplicații să proceseze plăți prin card de credit, transfer
bancar sau alte instrumente. Datele utilizate pentru plată sunt achiziționate direct de catre furnizorul de
servicii de plată solicitat fără a fi tratat în niciun fel de catre această aplicație.

Unele dintre aceste servicii pot permite, de asemenea, trimiterea de mesaje către utilizator, cum ar fi emailurile
care conțin facturi sau notificări privind plata.
PayPal (Paypal)
PayPal este un serviciu de plată furnizat de PayPal Inc., care permite utilizatorului să efectueze plăți online.

Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe
Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețelele sociale, sau alte platforme externe direct din paginile
acestei aplicații.

Interacțiunile și informațiile obținute prin această aplicație sunt, în orice caz, supuse setărilor de
confidențialitate ale utilizatorului legate de fiecare rețea socială.

În cazul în care este instalat un serviciu de interactiune cu retelele sociale sau alte platforme externe este
posibil ca, chiar și în cazul în care utilizatorii nu folosesc serviciul, sa fie colectate date de trafic cu privire la
paginile pe care sunt instalate .

Buton LinkedIn și widget-uri sociale (LinkedIn Corporation)
Butonul și widget-urile sociale LinkedIn sunt servicii interactive cu rețeaua socială LinkedIn, furnizate de
LinkedIn Corporation.
Datele personale colectate:
Cookie-urile și datele de utilizare.
Locul de prelucrare: SUA
-https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Statistică
Serviciile conținute în această secțiune permit controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele
de trafic și sunt folosite pentru a urmări comportamentul utilizatorilor.
Google Analytics este un serviciu de analiză web oferit de Google Inc ( „Google”). Google utilizează
informațiile personale colectate în scopul de a urmari si examina utilizarea acestei aplicații, completarea de
rapoarte și le partajarea cu alte servicii dezvoltate de Google.

Google poate utiliza datele personale pentru a contextualiza și personaliza anunțurile rețelei sale de
publicitate.

Datele personale colectate:
Cookie-urile și datele de utilizare.
Locul de prelucrare: SUA
Politica de confidențialitate –https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Politica cookie
Această aplicație utilizează cookie-uri. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să cititi politica
cookie a site-ului www.medicaldispozitiv.com    https://www.medicaldispozitiv.com/cookie/
Mai multe informații despre tratament

Apărare în instanța

Datele personale ale utilizatorului pot fi folosite de către titular, în instanță sau în etapele care conduc la
posibila sa constituire pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea acestei aplicații sau a serviciilor
conexe, de către utilizator.

Utilizatorul declară că este conștient de faptul că, la cererea autorităților publice, este posibil ca operatorul
de date să fie obligat să dezvăluie aceste date.

Informații specifice
La cererea utilizatorului, în plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate,
această aplicatie poate să ofere acestuia informații suplimentare și contextuale despre servicii specifice, sau
colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Autentificare sistem și întreținere
In caz de necesitate pentru buna functionare si mantenanta aceastei aplicații, precum și alte eventuale
servicii terțe utilizate de către acesta, ar putea colecta jurnale de sistem, care sunt fișiere ce înregistrează
interacțiunile și pot conține, de asemenea, informații personale, cum ar fi adresa IP pentru nevoile
utilizatorilor legate de operare și întreținere.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică
Mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment
la titular utilizând informațiile de contact.

Exercitarea drepturilor de către utilizatori
Persoanele a cărora se face referire la datele personale au dreptul, în orice moment  de a obține
confirmarea existenței sau nu a acestora, contactand titularul, de a cunoaște conținutul și originea, de a
verifica exactitatea sa, a cere integrarea, anularea, actualizarea, rectificarea, transformarea în formă
anonimă sau blocarea datelor cu caracter personal prelucrate prin încălcarea legii, și să se opună, din
motive legitime, tratamentului lor. Solicitările trebuie adresate controlorului de date, titularului.
Această aplicație nu acceptă solicitările “do not track” (nu urmariti).

Pentru a ști dacă acestea sunt suportate de alte servicii terțe, utilizatorul este invitat să consulte politicile
de confidențialitate respective.

Modificări la această politică de confidențialitate
Controlorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice
moment prin notificarea utilizatorilor pe această pagină. Vă rugăm să consultați frecvent această pagină,
avand ca punct de referinta data ultimei modificări indicate în partea de jos. În cazul respingerii
modificărilor la această politică de confidențialitate, utilizatorul este obligat să înceteze utilizarea acestei
aplicații și poate solicita operatorului de date, eliminarea datelor personale. Cu excepția cazului în care este
altceva specificat , politica de confidențialitate de mai sus va continua să se aplice datelor personale
colectate până în prezent.

Definiții și referințe juridice
Date personale 
Reprezinta orice informație referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, chiar indirect ,
prin trimitere la orice alte informații, inclusiv un număr de identificare personal.
Datele de utilizare
Aceste informații sunt colectate automat de această aplicație (sau de aplicații ale terțelor parti pe care le
utilizează această aplicație), inclusiv: adrese IP sau nume de domeniu ale computerelor utilizate de
utilizator care se conectează la această aplicație, adresele din Uniformizatorul de identificare a resurselor
(URI), ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea solicitării către server, mărimea fișierului obținut ca
răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (succes, eroare etc. ), țara de origine,
caracteristicile browserului și a sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale
vizitei (de exemplu timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile referitoare la itinerariul urmat în cadrul
aplicației, cu o referire specială la secvența de pagini consultate, la parametrii legați de sistemul de operare
și de mediul informatic al utilizatorului.

Utilizator
Persoana care utilizează această aplicatie, care trebuie să coincidă cu partea interesată sau să fie autorizată
de aceasta și ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

Interesat
Persoana fizică sau juridică la care se referă datele cu caracter personal.
Procesor de date (sau Manager)
Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice alt organism, asociație sau organism
desemnat de controlorul de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, asa cum este permis de
această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau titular)
Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice alt organism, asociație sau organism căruia
îi revine, chiar și împreună cu alt proprietar, hotărâri privind scopurile, metodele de prelucrare a datelor cu
caracter personal și instrumentele utilizate, inclusiv profilul securitate, în legătură cu funcționarea și
utilizarea acestei aplicații. Controlorul de date, dacă nu este specificat altfel, este proprietarul acestei
aplicații.

Această aplicație
Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate datele personale ale utilizatorilor.
Cookie
O mica parte din datele stocate în dispozitivul utilizatorului.

Referințe legale
Aviz către utilizatorii europeni: această declarație de confidențialitate a fost întocmită în îndeplinirea
obligațiilor prevăzute la art. 10 din Directiva nr. Directiva 95/46 / CE, precum și dispozițiile Directivei
2002/58 / CE, actualizată prin Directiva 2009/136 / CE, privind cookie-urile.
Această declarație de confidențialitate se referă numai la această aplicație.
Ultima modificare: 22 mai 2018